GDPR_Bilde_EU_2.jpg

GDPR

PERSONVERNERKLÆRING

Behandling av personopplysninger i Crobocom AS, 992 138 637 ( heretter benevnt Crobocom)

Når du bruker appen vår/nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss vil Crobocom behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er pt. daglig leder Fredd Causevic.  Kontaktperson: 

Navn: Ivar Ødegaard

Adresse: Gullhaug Torg 1, 0484 Oslo

e-post: io@crobocom.no

Telefon: 97720424

Organisasjonsnr.: 992 138 637

 

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte behandlingsansvarlig. 

 

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn 

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

1. Ditt telefonnummer og navn: Dette er nødvending for å kunne gi deg tilgang på vår betalingstjeneste. Lagringen skjer når du laster ned av vår app. Når du laster ned appen må du bekrefte at du har lest og forstått vår personvernerklæring, jf GDPR art. 6 nr. 1 a og art. 6 nr. 1 b.

2. Din epostadresse, fødselsdato og kjønn: Dette blir kun lagret dersom du frivillig oppgir dette ved nedlastning av app. Dette blir lagret på bakgrunn av samtykke, jf. GDPR art. 6 nr. 1 a.

3. Besvare henvendelser som kommer inn til oss: Til dette formål vil vi kun lagre ditt navn, telefonnummer, epostadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen, jf GDPR art. 6 nr. 1 f. Slik behandling er nødvendig for å kunne hjelpe deg med det du lurer på.

 

2. Utlevering av personopplysninger til andre 

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. 

Crobocom bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått såkalte databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

 

3. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Vær oppmerksom på at det foreligger unntak fra plikten til å slette. Vi vil beholde opplysninger for å oppfylle rettslige forpliktelser eller for å fastsette, gjøre  gjeldende eller forsvare et rettskrav, jf. GDPR art. 17 nr. 3. Det vises i den forbindelse bl.a. til skatte – og regnskapslovgivningen, hvor det kan være nødvendig å lagre personopplysninger i inntil hhv. 10 eller 5 år, dokumentasjon knyttet til hvitvaskingskontroll, etc.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Dersom din konto hos oss ikke blir brukt på 1 år vil vi automatisk slette opplysningene om deg.

 

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.   

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte behandlingsansvarlig, se kontaktinformasjon øverst på side 1. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. 

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss, se kontaktinformasjon side 1.

 

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du kontakte behandlingsansvarlig. Du har også rett til å klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no. 

 

6. Endringer

Eventuelle endring av våre tjenester eller som følge av de endringer i regelverket, kan medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Vi har dine kontaktopplysninger og vil vi gjøre deg oppmerksom på endringer dersom de er vesentlig. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside eller kan mottas ved å henvende deg til Behandlingsansvarlig.

 

- Sist oppdatert juni 2018